Ana Sayfa

Luteryen kilisesinin web sayfasına Hoş Geldiniz!

İstanbul Luteryen Kilisesi, öğretişte ve yaşamda Allah’ın Sözü olan Kutsal Kitap’a temellenen, Ekümenik ve Luteryen İnanç İkrarlarına sadık kalan, Kelam ve Sakramentler aracılığıyla Kurtuluş Müjdesi’ni pak bir şekilde duyuran, geleneksel litürjik ayine katılıp ilahiler söylemekle sevinen, kendi sıkıntıları ve bütün toplumun refahı için dua eden, her bir üyesinin katılımına ve hizmetine değer veren, Müjdeyle aff ve sevgi paylaşan, misafirperver, yerli ve yabancı kardeşlerin katıldığı Türkçe konuşan Hristiyan bir kilisedir.

Luteryen Kilisesi, İstanbul’da 1709 yılından beri bulunmaktadır. Bugün İstanbul ve İzmir’de, Bulgarista’nın Peştera ve Kruşevo’da cemaatleri vardır. Ayrıca, vaazları ve yayınlarıyla tüm dünyada Türkçe dilinde sağlam ve derin Hristiyan öğretişine özleyen herkese hizmet eder.

Aramıza gelen, mükemmel insanların topluluğunu bulamaz, ancak kendi suçları ve ihmallarından dolayı RAB’bin merhametine sürekli muhtaç olan, salt Mesih İsa sayesinde günahları affedilen, birbirini de affetmeyi ve sevmeyi öğrenmeye çalışan insanların topluluğunu bulur. Tadın da görün, RAB ne iyidir, ne mutlu O'na sığınan adama!

Rab diyor ki "İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır."

Efesliler 2:8

Etusivulle1
Etusivulle2

Kilise takvimi

  1. Advent’te 3. Pazar Günü

    Pazar, 17 Aralık, 2017
  2. Advent’te 4. Pazar Günü

    Pazar, 24 Aralık, 2017 @ 00:00 - 14:00
stolalar