“İman edip vaftiz olan kurtulacak”-Luteryen kilisesinde vaftiz ve üyelik

İsa Mesih göğe yükselmeden önce “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” buyurdu. (Matta 28:18-20)

İsa’nın verdiği bu buyruğa göre kilisenin görevi vaftiz ederek ve öğreterek İsa Mesih’e öğrenciler yetiştirilmesidir. İsa Mesih ‘bütün uluslar’ diyor. Bütün uluslara bütün ırklar, bütün diller, erkekler, kadınlar, yaşlılar, gençler, yetişkinler ve çocukların da dahil olduğu kabul edilir. Bunun için bulunduğu ülkelerde Luteryen kiliseleri, insanları vaftiz eder.

Hristiyan olmayan ama Hristiyan olmayı arzu eden yetişkin bir kişi vaftiz edilebilir. Vaftizden önce vaftiz olmayi arzu eden kişiye bir rahip tarafından Hristiyan inancının temelleri öğretilir. Bu öğreti ‘Vaftiz kursu’ yada ‘İlmihal kursu’ yada ‘Katekisim kurusu’ olarak tanınıyor.

Vaftiz derslerinin, yani ilmihal derslerinin sayısı kişiye göre değişebilir. Bazı Hristiyanlığı az tanıyan, Hristiyan nüfusu az olan ülkerlerde vaftizden önceki süre daha uzun sürebilir. Bu sürecin uzunluğundan örnek olarak bir ortalama verilirse, ilmihal kursu 4-6 aylık ve 16 dersten oluşan bir kursdur.

Kursdan sonra kursa katılan kişi için vaftiz töreni düzenlenir. Genelde bu vaftiz töreni kilise ayininde olacak. Bu törende kişi Elçisel inanç ikrarını cemaat ile okuyor. Vaftiz olmak isteyene okuduğumuz iman ikrarının kendisinin imanını da ifade edip etmediği sorulur. Eğer vaftiz olmak isteyen ‘evet’ diyorsa, o Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla su ile vaftiz edilir.

Markos’un İncil’inde (16:15-16) İsa Mesih’in şöyle dediği yazılmıştır: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.” İsa Mesih’in sözlerine göre kurtuluş için iki şey gerekli: iman ve vaftiz. İsa’nın buyruğu çocukların ve yetişkinlerin arasına bir fark etmiyor. İsa Mesih’in sözleri herkes için geçerlidir. Herkes için kurtuluş yolu aynıdır.

Pavlus,”İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır”, yazıyor (Efe 2:8). Doğru, kurtaran iman Allah’ın armağanı olursa, Allah bunu hem yetişkine hem çocuğa verebilir. Bunun için Luteryen kiliselerinde Hristiyan bir ailenin çocuklarının vaftiz edilmesi çok doğal bir şey. Küçük bebek sorulan soruları cevaplayamaz ve kendi ağzıyla imanını ikrar edemez. Bunun için çocuk vaftizinde çocuğun anne babası cemaat ile imanını ikrar eder ve soruları cevaplar.

Vaftiz olmuş olan Hristiyan bir ailenin çocuğu kilisenin öğretisinde büyüyor ve böylece İsa Mesih’in buyurduğu öğretme görevi onun hayatında da gerçekleşiyor. Ayrıca genelde 14-15 yaşındayken çocuğa düzenli bir şekilde Hristiyan inancının temelleri baştan sona öğretilir. Bu kurs ‘Konfirmasyon kursu’ olarak bilinir. Konfirmasyon kelimesi ‘tasdik etmek’ anlamına gelir. Bazen konfirmasyon öğretisi için özel konfirmasyon kampları düzenlenir. Kofirmasiyon öğretisini aldıktan sonra gençler, kilisedeki törende imanını kendi ağızıyla tasdik eder. Bu tören, Konfirmasiyon töreni yada İmanın tasdik edilmesi töreni olarak tanınıyor.

Vaftiz kursunun ve konfirmasiyon kursunun içeriği aynıdır. Bazen başka kiliselerde vaftiz olmuş olan kişiler Luteryen kilisenin üyesi olmak istiyor. Eğer onun vaftizi ‘Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla’ ve su ile yapıldıysa, vaftiz geçerlidir. Luteryen kilisesine üye olmak isteyenler için, üye başvurusu kabul edilmeden önce inancın temelleri Luteryen ilmihalına göre öğretiliyor. Böylece üye olmak isteyen üye olmadan önce Luteryen kilisesindeki öğretinin nasıl olduğunu öğrenmiş oluyor. Aynı anda rahip yeni üye olmak isteyen kişi ile daha derin bir şekilde tanışabilir ve onun gerçekten Hristiyan inancınının temellerini bilip bilmediğini kontrol edebilir. Genelde başka bir kilisede vaftiz olmuş olan ama Luteryen kilisesine üye omak isteyen kişilere verilen dersler vaftiz ve konfirmasiyon dersleriyle aynıdır.

Vaftiz yada konfirmasiyon öğretisinden sorumlu olan kişi çok önemli bir görevde hizmet ediyor. Genelde bu görev, teoloji okumuş olan rahibin görevidir. Doğru ve kapsamlı öğreti vaftiz olacak yada konfirme edilecek kişi için önemlidir.

Alttaki derslerini seyredebilirsiniz. Dersleri seyrederken Luteryen kilisesinin vaftiz/konfirmasyon öğretisinin içeriğinin nasıl olduğunu öğreneceksiniz. (toplam 9 saat)

DERS 1 (8 dk):

DERS 2 (1 saat 25 dk):

DERS 3 (1 saat 16 dk):

DERS 4 (1 saat 25 dk):

DERS 5  (53 dk):

DERS 6 (1 saat 38 dk):

DERS 7 (59 dk):

DERS 8 (1 saat 34 dk):

DERS 9 (39 dk):