Bütün Gün

Olağan devre 3. Pazar günü

    Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 105:15-22 Eski Antlaşma'dan: Yşa. 30:18-21 Yeni Antlaşma'dan: İbr. 11:1–10 Müjde: Yuhanna 4:27-30, 39-42