Olağan Devre 4. Pazar

  Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 107:1-2, 23-31 Eski Antlaşma’dan:  Eyüp.38:1-4,8-11,16-18 Yeni Antlaşma’dan: 2Ti.1:7-10 Müjde: Matta.14:22-33