Yükleniyor Etkinlikler

5 Aralık, 2021 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Advent’te 2. Pazar Günü

5 Aralık, 2021

Litürjik renk: Mor Mezmur: 80:14-19 Eski Antlaşma’dan:  Mal. 4:1-3 Yeni Antlaşma’dan: Rom. 15:4-13 Müjde: Luka 21:25-36

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar