Yükleniyor Etkinlikler

19 Aralık, 2021 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Advent’te 4. Pazar Günü

19 Aralık, 2021

Litürjik renk: Mor Mezmur: 102:13-22 Eski Antlaşma’dan:  Yar. 22:1-8 Yeni Antlaşma’dan: 1Pe. 1:18-21 Müjde: Yu. 1:35-37

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar