Yükleniyor Etkinlikler

23 Ocak, 2022 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan Devre 3. Pazar

Pazar, 23 Ocak, 2022

  Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 102:15-22 Eski Antlaşma’dan:  2Kr. 5:1-15 Yeni Antlaşma’dan: Rom. 1:16-17 Müjde: Matta 8:(1-4), 5-13

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar