Yükleniyor Etkinlikler

26 Mayıs, 2022 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Mesih İsa’nın Göğe Yükşelişi

Perşembe, 26 Mayıs, 2022

Litürjik renk: Beyaz Mezmur: 47:5-9 Eski Antlaşma’dan:  Mez. 110:1-4 Yeni Antlaşma’dan: Elç. 1:1-11 Müjde: Markos 16:14-20

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar