Yükleniyor Etkinlikler

24 Temmuz, 2022 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan Devre 12. Pazar (Mesih İsa’nın Nurlu Görünümü)

Pazar, 24 Temmuz, 2022

Litürjik renk: Beyaz Mezmur: 97:1-6, 10-12 Eski Antlaşma’dan:  Çık. 3:1-10 Yeni Antlaşma’dan: 2Pe. 1:16-18 Müjde: Matta 17:1-9

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar