Yükleniyor Etkinlikler

31 Temmuz, 2022 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan Devre 13. Pazar

Pazar, 31 Temmuz, 2022

Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 92:4-9, 12-15 Eski Antlaşma’dan:  Yer. 23:16-20 Yeni Antlaşma’dan: 1Yu. 4:1-6 Müjde: Matta 7:15-23

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar