Yükleniyor Etkinlikler

7 Ağustos, 2022 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan Devre 14. Pazar

Pazar, 7 Ağustos, 2022

Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 119:129-136 Eski Antlaşma’dan:  2Ta. 1:7-12 Yeni Antlaşma’dan: 1Ko. 10:6-13 Müjde: Luka 16:1-9

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar