Yükleniyor Etkinlikler

21 Ağustos, 2022 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan Devre 16. Pazar

Pazar, 21 Ağustos, 2022

Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 51:1-12 Eski Antlaşma’dan:  Dan. 9:4-6, 15-19 Yeni Antlaşma’dan: Ef. 2:1-10 Müjde: Luka 18:9-14

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar