Yükleniyor Etkinlikler

4 Eylül, 2022 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan Devre 18. Pazar

4 Eylül, 2022

Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 70 Eski Antlaşma’dan:  2Ta. 28:8-15 Yeni Antlaşma’dan: Gal. 3:15-22 Müjde: Luka 10:23-37

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar