Yükleniyor Etkinlikler

26 Aralık, 2022 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

İstefanos Günü

26 Aralık, 2022

  Litürjik renk: Kızıl Mezmur: 119:81-88 Eski Antlaşma’dan:  Mez. 119:41-51 Yeni Antlaşma’dan: Elç. 6:8-15, 7:51-60 Müjde: Luk. 12:8-12

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar