Yükleniyor Etkinlikler

22 Ocak, 2023 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan devre 3. Pazar günü

22 Ocak, 2023

    Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 105:15-22 Eski Antlaşma'dan: Yşa. 30:18-21 Yeni Antlaşma'dan: İbr. 11:1–10 Müjde: Yuhanna 4:27-30, 39-42

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar