Yükleniyor Etkinlikler

29 Ocak, 2023 için Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan Devre 4. Pazar

Pazar, 29 Ocak, 2023

  Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 107:1-2, 23-31 Eski Antlaşma’dan:  Eyüp.38:1-4,8-11,16-18 Yeni Antlaşma’dan: 2Ti.1:7-10 Müjde: Matta.14:22-33

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar