Bütün Gün

Olağan devre 21. Pazar günü

  Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 86:10-13 Eski Antlaşma’dan: Eyü. 19:25-27 Yeni Antlaşma’dan: 2Ko. 4:7–14 Müjde: Yuhanna 11:21-45