Bütün Gün

Kutsallar günü

  Litürjik renk: Kırmızı Mezmur: 89:5-7, 15-18 Eski Antlaşma’dan: Yşa. 60:18-21 Yeni Antlaşma’dan: Va. 22:1–5 Müjde: Luka 6:20-26