Yükleniyor Etkinlikler

Etkinlikler arama ve görünümlerde gezinme

Etkinlik görünümlerde gezinme

Bütün Gün

Olağan Devre 7. Pazar

Pazar, 19 Haziran, 2022

Litürjik renk: Yeşil Mezmur: 18:16-19, 25-28 Eski Antlaşma’dan:  Hoş. 11:1-7 Yeni Antlaşma’dan: 1Yu. 3:13-18 Müjde: Luka 14:15-24

Daha fazlasını bul »
+ Etkinlikleri dışa aktar