İstanbul Luteryen Cemaatinin haftalık programı

AYİN:
Her Pazar saat 11’de Karaköy’deki Surp Pırgıç kilisesinde.
Ayinler Türkçe olarak yapılır.

KUTSAL KİTAP CALIŞMA GRUBU:
Karaköy’deki Surp Pırgıç kilisesinde

Çarşamba akşamları:
saat 18.30’ta

Perşembe günleri:
saat 13’ten itibaren kapılar açık
saat 18’de Kutsal Kitap çalışması