İstanbul Luteryen Cemaatinin haftalık programı

AYİN:
Her Pazar saat 11’de Karaköy’deki Surp Pırgıç kilisesinde.
Ayinler Türkçe olarak yapılır.

İstanbul Luteryen Kilisesi Facebook: https://www.facebook.com/luteryen.kilisesi

KUTSAL KİTAP CALIŞMA GRUBU:
COVID-19 virüsünden dolayı kilisemizde Kutsal Kitap çalışması   yapılmamaktadır .