İzmir Luteryen Cemaatinin haftalık programı

AYİN:

Her pazar saat 14’te Göztepe’deki Notre Dame de Lourdes Katolik Kilisesi’nde.

Ayinler Türkçe olarak yapılır.